Over Arie

Persoonlijke stijl en kwaliteiten van Arie Stapper

(compilatie uit referenties en feedback)

arie 1Een innovatieve daadkrachtige manager en bestuurder, die organisaties een nieuwe impuls kan geven. Kent de corporatiebranche zeer goed, weet wat de trends zijn en welke strategische vraagstukken er spelen. Realiseert rendementsverbetering, efficiency en maatschappelijk draagvlak.

Neemt mensen op inspirerende wijze mee in de beweging die de organisatie moet maken. Zijn brede ervaring maakt dat hij tevens goed in staat is breder in te steken dan de cijfers.

Ondernemende leider & creatief-analytische denker

Door zijn analytische kwaliteiten en zijn brede achtergrond is Arie sterk in conceptontwikkeling en changemanagement. In een organisatie ziet hij snel de relevante patronen en problemen en kan daar goed (alternatieve) scenario’s bij bedenken. Hij kijkt makkelijk over afdelingen heen en ziet goed waar het met het bedrijf heen moet. Daarbij kan hij met verrassende creatieve oplossingen te komen.

Daarbij ziet hij het als een uitdaging om alles zo te organiseren, dat samen met de aanwezige collega’s en hulpmiddelen de kansen worden benut en de maximale resultaten worden bereikt. Zijn leiderschapsstijl is duidelijk en helder, en direct.

Verbindende manager

Arie ziet mensen als het ‘human capital’ van de organisatie. Als het goed gaat met de mensen gaat het automatisch goed met organisaties. Hij motiveert mensen in hun werk de voldoening te vinden die zij ambiëren. Hij is gericht op de unieke kwaliteiten van de (soms heel verschillende) collega’s en haalt er veel voldoening uit mensen te laten excelleren.

Zijn tolerante houding die andere mensen ruimte biedt voor eigen invulling en ontwikkeling van hun talent wordt als prettig ervaren. Instinctief observeert hij de stijl en drijfveren van ieder mens. Hij heeft snel door hoe iemand denkt waardoor hij gemakkelijk relaties opbouwt. Integriteit en moreel besef staan bij hem hoog op de kaart en hij vindt het belangrijk hierin een voorbeeldrol te vervullen. Door met passie en toewijding te gaan voor het resultaat, maar daarbij de mens centraal te stellen weet hij veranderingen te bewerkstelligen die beklijven.

Sterke organisator vanuit een scherpe visie

Arie wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien. Zijn aanpak is doelmatig en efficiënt en tevens flexibel waar nodig. Hij ziet eerder kansen dan bedreigingen en is ook bereid om risico’s te nemen om deze kansen te benutten.

Dat vraagt om strategisch slim spel, waarbij er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Of het nu gaat om routine of complexe zaken, altijd is hij op zoek naar de perfecte configuratie.

Hij is in staat in een korte tijdspanne orde op zaken te stellen en het bedrijf of de afdeling weer klaar te maken voor de toekomst.

Belangstelling? Bel of mail dan gerust. Dat kan via Mail@ArieStapper.nl of tel.nr 06 19 344 555.