Herkent u dat?

  • Van uw corporatie wordt gevraagd om de huren laag te houden voor de doelgroep …
  • En de verwachting is dat u de ‘overwaarde’ zo snel mogelijk binnen haalt …
  • En dat u de doelgroep voor 50% van de huurprijs huisvest …
  • O ja, en ook de asielzoekers en de urgente gevallen …
  • Allemaal bij voorkeur binnen 4 weken…
  • En dat terwijl de mutatiegraad daalt …
  • O, en dat u zorgt voor de bouw van mooie, grote, nieuwe woningen …
  • U dat u de kosten omlaag brengt …
  • En 35 % van de huurontvangsten overmaakt naar het rijk …
  • En u wilt toch gewoon in control blijft als bestuurder of commissaris …
  • Gaat u er maar aan staan!

Eigenlijk zijn dat bijzondere vragen …

  • Uw corporatie is al jaren druk bezig met het laag houden van de huren!
  • En de verkopen lopen prima!
  • En u bent al zuinig op de binnenkomende centjes!
  • Want waar moet u anders de verhuurdersheffing van betalen!

Wat anderen zeggen

  • Innovatieve daadkrachtige manager en bestuurder
  • Kan organisaties een nieuwe impuls kan geven
  • Kent de corporatiebranche zeer goed
  • weet wat de trends zijn en welke strategische vraagstukken er spelen
  • Realiseert rendementsverbetering, efficiency en maatschappelijk draagvlak
  • Neemt mensen op inspirerende wijze mee in de beweging die de organisatie moet maken
  • Zijn brede ervaring maakt dat hij tevens goed in staat is breder in te steken dan de cijfers
  • Benieuwt ? à klik hier

Welke oplossingen past het beste bij uw situtatie?

Twijfel is het begin van wijsheid (René Descartes).