Disclaimer

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing!

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via onze websites toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Stapper Advies BV.

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van haar website. Op de verwerking van persoonsgegevens door ons is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na verwerking van uw bestelling vernietigd.

De algemene bezoekgegevens worden – zonder dat bezoekers zijn te identificeren – bijgehouden, bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand en per pagina. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze website en onze dienstverlening. Om deze gegevens te kunnen verzamelen, registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Ook houden we bij met welk type browser u onze website benadert, om zo de faciliteiten en de functies aan te kunnen passen aan de apparatuur van de gebruiker.